pl cz

Obchodní podmínky

§1 Základní informace

 

 1. Internetový obchod s nábytkem, dostupný na adrese www.kachelnabytek.cz, vede Dominik Kachel – obchodní činnost vedena pod firmou Dominik Kachel STOLARSTWO (dále „obchod“ nebo „prodávající“). Podnikatel Dominik Kachel je zapsaný v Centrální evidenci a informaci o obchodní činnosti vedené ministrem obchodu, byla mu přidělena identifikační čísla DIČ 5532328330 a IČ 242976676

 2. Adresa podnikatele: 34-331 Rychwałdek ul. Drzewna 3, telefon: 667 279 470, elektronická adresa: kachel.stolarstwo@interia.pl

 3. Internetový obchod s nábytkem kachelnabytek.cz („obchod“) vede maloobchod přes internet v návaznosti na tyto Obchodní podmínky.

 4. Všechny výrobky nabízené v obchodě kachelnabytek.cz jsou nové, bez fyzických a právních vad.

 5. Definice:

 1. doba vyřízení objednávky – doba, za jakou obchod zkompletuje objednávku a předá přepravci, který obstará přepravu způsobem zvoleným zákazníkem;

 2. pracovní dny – všechny dny v tádnu od pondělí do pátku, kromě dnů pracovního volna;

 3. dodání – druh přepravy s určením přepravce a ceny uvedené v ceníku dodání, na adrese www.kachelnabytek.cz

 4. prodejní doklad – faktura nebo prodejní doklad, vystavené dle zákona ze dne 11.3.2004 o dani z výrobků a služeb

 5. zákazník – fyzická osoba starší 13 let s tím, že pokud nedosáhla věku 18 let, je požadován souhlas právního zástupce, a také právní subjekt nebo organizační složka, která není právním subjektem, jíž předpisy připisují právní schopnost, která podává nebo má v úmyslu podat objednávku, nebo využívá jiné služby obchodu (včetně spotřebitele).

 6. spotřebitel – fyzická osoba, která provádí právní činnost (kupní smlouvy prostřednictvím obchodu) a není přímo spojena s obchodní nebo profesní činností.

 7. účet zákazníka – znamená osobní panel každého zákazníka, který pro něho zprovoznil prodávající, po registraci provedené zákazníkem,

 8. platba – způsob platby za předmět smlouvy a dodání uvedené na adrese www.kachelnabytek.cz

 9. prodávající – Dominik Kachel zapsaný v Centrální evidenci a informaci o obchodní činnosti vedené ministrem obchodu, byla mu přidělena identifikační čísla DIČ 5532328330 a IČ 242976676, adresa podniku: 34-331 Rychwałdek ul. Drzewna 3.

 10. objednávka – prohlášení vůle zákazníka podané prostřednictvím obchodu, které jednoznačně určuje: druh a množství výrobků, způsob dodání, způsob platby, místo vydání věci, údaje zákazníka přímo směřující k uzavření smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

 

§2 Všeobecná ustanovení

 

 1. Kupní smlouva se zákazníkem je uzavřena v jazyce polském, v souladu s polskými předpisy a těmito obchodními podmínkami.

 2. Prodávající je povinen a zavazuje se poskytovat služby a doručovat věci bez vad.

 3. Všechny ceny uvedené prodávajícím jsou v polské měně a jsou včetně DPH. Ceny výrobků nezahrnují cenu dodání, která je určena v ceníku dodání.

 4. Potvrzení, zpřístupnění, uložení, zabezpečení všech podstatných ustanovení smlouvy za účelem získání přístupu k těmto informacím v budoucnu následuje v podobě potvrzení objednávky tím, že na emailovou adresu uvedenou zákazníkem budou odeslány:

 1. objednávka,

 2. informace o právu na odstoupení od smlouvy,

 3. odkazy pro stažení obchodních podmínek a formuláře pro odstoupení od smlouvy ve formátu PDF

 4. připojení prodejního dokladu k vyřízené objednávce, který bude odeslán na místo uvedené pro vydání věci.

 1. Prodávající neúčtuje žádné poplatky za komunikaci s ním s použitím komunikačních prostředků na dálku, zákazník hradí náklady ve výši dle smlouvy, jakou uzavřel s třetí osobou, poskytující mu určenou službu, umožňující komunikaci na dálku.

 2. Je zakázáno používání jakýchkoliv materiálů zveřejněných na internetových stránkách obchodu (včetně fotografií a popisů zboží) bez písemného souhlasu obchodu.

 3. K provádění nákupů v obchodě je nezbytný aktivní účet elektronické pošty.

 4. Za účelem vytvoření účtu zákazníka je zákazník povinen provést registraci. Registrace není nutná k podání objednávky v internetovém obchodě zákazníkem. Za účelem registrace je zákazník povinen vyplnit registrační formulář, zpřístupněný prodávajícím na internetových stránkách obchodu a poslat vyplněný registrační formulář elektronicky prodávajícímu zvolením příslušné funkce na registračním formuláři. Během registrace zákazník určí osobní heslo.

 

§3 Přijímání a vyřizování objednávek

 

 1. Podmínkou používání internetového obchodu „ kachelnabytek.cz”, vedeného prodávajícím, je seznámení s těmito obchodními podmínkami a souhlas s nimi. Podáním objednávky zákazník souhlasí s obsahem obchodních podmínek.

 2. Objednávky lze podávat:

 1. Podmínkou vyřízení objednávky je uvedení zákazníkem údajů, umožňujících ověření zákazníka a odběratele zboží. Prodávající potvrzuje přijetí objednávky emailem, odeslaným na adresu uvedenou zákazníkem při podání objednávky.

 2. Pro strany jsou závazné informace uvedené na internetových stránkách obchodu http://www.kachelnabytek.cz, umístěné u kupovaného zboží při podání objednávky, zejména: cena, popis zboží, jeho vlastnosti, doba vyřízení objednávky a způsob dodání.

 3. Ke každé objednávce je vystaven prodejní daňový doklad. Na přání zákazníka vystavíme fakturu.

 4. Po podání objednávky je uvedena předpokládaná doba jejího vyřízení. Je to doba od podání objednávky zákazníkem do momentu předání objednávky z obchodu převravci – jsou posuzovány pouze pracovní dny. Objednávka na zboží s různou dobou vyřízení je odeslána po kompletaci dostupného zboží objednávky.

 5. V případě nemožnosti vyřízení objednávky ve lhůtě uvedené v odst. 6., prodávající o tom informuje elektronicky, na adresu uvedenou během registrace účtu nebo podání objednávky. V této situaci zákazník může odstoupit od objednávky a obdržet vrácení celé zaplacené částky nebo vyjádřit souhlas s prodloužením doby vyřízení objednávky.

 6. Objednané zboží je doručováno:

 1. poštovní zásilkou nebo přepravní službou;

 2. vlastní odběr v sídle firmy 34-331 Rychwałdek ul. Drzewna 3, v pracovní dny v době 7.00 - 16.00.

Cena dodání je uvedena na záložce „CENA DODÁNÍ” na stránkách http://www.kachelnabytek.cz.pl/

Při odběru zásilky z pošty nebo od přepravce pečlivě zkontrolujte, zda obal nebyl během přepravy poškozen. Pokud obal zásilky nese známky poškození, je nutné o tom informovat zaměstnance pošty nebo přepravce pro sepsání škodního protokolu a kontaktovat prodávajícího za účelem vysvětlení vzniklé situace.

11. Pokud není možné vyřízení objednávky, prodávající oznámí tuto skutečnost zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení objednávky. Oznámení bude odesláno na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem ve formuláři objednávky. V případě, že zákazník zaplatí za objednávku uvedenou v předchozí věte, obchod vrátí zaplacenou částku.

 

§4 Způsob platby a splatnost

 

Možné jsou tyto způsoby platby:

 1. na dobírku – hotově přepravci, poštovnímu doručovateli nebo na poště při odběru zboží, nebo na pokladně v místě osobního odběru;

 2. platební kartou jedním ze systémů elektronických plateb přijímaných přes obchod. Vyřízení objednávky bude zahájeno poté, až obchod obdrží potvrzení řádného provedení transakce od operátora platby.

 3. systémem platby on – line PAYU

Způsoby platby jsou uvedené také u nákupu na záložce „PLATBY” na stránkách http://www.kachelnabytek.cz.pl/

 

§5 Reklamace

 

 1. Prodávající nese odpovědnost v rámci záruky za fyzické a právní vady prodávaného zboží v rozsahu uvedeném v čl. 556 a zákona ze dne 23.4.1964 Občanský zákoník (Sb. z r. 2014, pol. 121)

 2. Pokud jsou zjistěny vady zboží, má zákazník právo podat reklamaci ve lhůtě 2 (dvou) let od data doručení zboží. V tomto případě je zákazník povinen odeslat nebo doručit prodávajícímu reklamované zboží spolu s prodejním dokladem a popisem zjištěných vad. Reklamované zboží je nutné doručit nebo odeslat na adresu prodávajícího: Olzalogistic - Kachel Stolarstwo ; ul. PFB 2; 737-01 Český Těšín

 3. Za podmínek určených občanským zákoníkem zákazník může požadovat opravu zboží, výměnu zboží za zboží bez vad, snížení ceny zboží nebo může odstoupit od smlouvy. Prodávající se neprodleně, nejpozději během 14 dnů od data obdržení zásilky s reklamovaným zbožím, vyjádří k podané reklamaci a sdělí zákazníkovi další postup.

 4. Pokud je reklamace oprávněna, prodávající je povinen vyměnit vadné zboží za zboží bez vad, odstranit vadu nebo snížit cenu zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne uznání reklamace.

 5. V případě účinného odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit částku ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy s výhradou, že vrácení částky nenastane do momentu obdržení zboží zpět nebo doručení zákazníkem dokladu o jeho odeslání.

 6. Náklady spojené s doručením nebo odesláním reklamovaného zboží prodávající vrátí zákazníkovi po posouzení reklamace.

 

§6 Právo na odstoupení od smlouvy

 

 1. V souladu se zákonem ze dne 30.5.2014 o právech spotřebitelů má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o prodeji zboží koupeného u prodávajícího bez udání důvodu, formou podání příslušného písemného prohlášení ve lhůtě 14 dnů, počínaje dnem vydání zboží (tj. ode dne převzetí zboží spotřebitelem). Pro dodržení této lhůty stačí odeslání poštou písemného prohlášení před jejím uplynutím.

 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy tím, že předá prodávajícímu prohlášení o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může použít formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, který lze stáhnout na adrese www.kachelnabytek.cz.pl

 3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy je třeba odeslat na adresu: Dominik Kachel STOLARSTWO , 34-331 Rychwałdek ul. Drzewna 3.

 4. Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, ve kterém odstoupil od smlouvy. Pro dodržení této lhůty stačí odeslání zboží před jejím uplynutím.

 5. Vrácení zboží je třeba provést na adresu prodávajícího: Dominik Kachel STOLARSTWO, 34-331 Rychwałdek ul. Drzewna 3. Vrácené zboží musí být v nezměněném stavu. Prodávající potvrdí zákazníkovi vrácení služby.

 6. Prodávající ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli všechny jím provedené platby, včetně nejlevnější, prodávajícím nabízené ceny doručení zboží, přičemž vrácení částky nenastane do momentu obdržení zboží zpět nebo doručení spotřebitelem dokladu o jeho odeslání.

 7. Prodávající provede vrácení platby při použití stejného způsobu platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel nebude souhlasit s jiným způsobem vrácení, který není spojen s jeho dalšími náklady.

 8. Spotřebitel hradí náklady vrácení zboží prodávajícímu.

 9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku spotřebiteli nepřísluší ohledně smluv uvedených v čl. 38 zákona ze dne 30.5.2014 o právech spotřebitelů, zejména smluv:

 1. kde předmětem služby je věc rychle se kazící nebo s krátkou lhůtou spotřeby;

 2. kde předmětem služby je věc doručena v zapečetěném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po doručení;

 3. kde předmětem služby jsou věci, které po doručení, s ohledem na jejich charakter, zůstanou nerozlučně spojené s jinými věcmi;

 4. uzavřené cestou veřejné aukce;

 5. kde předmětem služby je věc neprefabrikovaná, vyrobena dle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

 

§7 Ochrana osobních údajů

 

 1. Podáním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním ním uvedených osobních údajů za účelem vyřízení a zajištění objednávky přes obchod, který je zároveň administrátorem osobních údajů ve smyslu předpisů zák. ze dne 29.8.1997 o ochraně osobních údajů.

 2. Podáním objednávky zákazník, v souladu s čl. 23 odst. 1 zákona ze dne 29.8.1997 o ochraně osobních údajů (jednotný text: Sb. z r. 2014 pol. 1182 včetně změn), souhlasí se zpracováním svých osobních údajů firmou Dominik Kachel, obchodní činnost pod firmou Dominik Kachel STOLARSTWO se sídlem 34-331 Rychwałdek ul. Drzewna 3 výlučně za účelem vyřízení objednávky.

 3. Zákazník může vyjádřit zvláštní souhlas s doručováním prodávajícím reklamně-propagačních materiálů, včetně obchodního věstníku (Newsletter).

 4. Osobní údaje se nacházejí v databázi obchodu a nejsou předávány subjektům, které se neúčastní vyřízení prodejní smlouvy.

 5. Zákazník v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů má právo nahlížet do svých osobních údajů, možnost jejich oprav nebo odstranění. Obchod zajišťuje každému zákazníkovi právo kontrolovat zpracování údajů v souladu s čl. 32 zákona o ochraně osobních údajů.

 6. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, avšak chybějící souhlas se zpracováním osobních údajů znemožňuje vyřízení objednávky podané zákazníkem.

 7. Prodávající používá soubory „cookies”. Politika používání souborů cookies je na adrese WWW: kachelnabytek.cz.pl

 

§8 Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky platí od 21.12.2015 a jsou účinné pro všechny objednávky podané od tohoto dne.

 2. Obchod může provést změnu těchto obchodních podmínek z vážných důvodů: změny nebo zavedení nových, pro obchod závazných, obecně platných právních předpisů nebo soudních rozhodnutí, které mají vliv na pravidla a podmínky spotřebitelských prodejů, změny podmínek výrobků a služeb nabízených obchodem o rozšíření nabídky obchodu.

 3. O změnách zavedených do obchodních podmínek je obchod povinen zákazníka informovat formou umístění obchodních podmínek na internetových stránkách kachelnabytek.cz.pl

 4. Pro smlouvy uzavřené před změnou obchodních podmínek platí verze obchodních podmínek platná k datu podání objednávky zákazníkem. 

. Tyto stránky používají soubory cookie čtěte víc   Souhlasím