pl cz

Ochrana osobních údajů

V rámci ochrany osobních údajů je vysvětleno, jakým způsobem jsou využívány informace, jak jsou shromážďovány a uschovány. Používáním internetových stránek s adresou http://www.meblekachel.pl („servis”) souhlasíte s praktikami popsanými v této kapitole.  

Shromážďujeme Vaše osobní údaje, které jsou předávány při používání servisu s nejvyšší pečlivostí a v souladu s platnými právními předpisy, při dodržování práva na ochranu soukromí a zaručujeme všem osobám, které používají servis, žu zpřístupněné údaje budou řádně chráněny před převzetím třetími osobami.

Kdo je administrátorem Vašich osobních údajů?

Administrátorem Vašich osobních údajů je Dominik Kachel STOLARSTWO se sídlem ul. Drzewna 3, 34-331 Rychwałdek, Polsko.

Jaké údaje jsou shromážďovány?

Při používání servisu můžete být požádáni, abyste uvedli některé Vaše osobní údaje, zejména při vyplnění registračního formuláře a formuláře pro objednávku.  

Údaje shromážděné pomocí formuláře jsou: jméno, příjmení, adresa, název firmy, DIČ a elektronická adresa. Uvedení těchto údajů je dobrovolné, avšak nutné pro registraci účtu v servise a vyřízení Vaší objednávky.  

Můžeme také registrovat Vaše údaje, když nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo dopisem.  

Při vyplnění formuláře můžete také souhlasit se zasíláním firmou Dominik Kachel STOLARSTWO obchodních informací elektronicky. Váš souhlas může být kdykoliv zrušen.  

Servis používá soubory cookies za účelem shromáždění jiných, neosobních údajů. Tyto údaje jsou využívány za účelem poskytování služeb na nejvyšší úrovni, za účelem optimalizace obsahů dostupných v servise, jejich přizpůsobení individuálním potřebám každého uiživatele, a taktéž pro reklamní a statistické účely. Tyto údaje nejsou osobními údaji a neumožňují jednoznačnou identifikaci osoby. Pro více informací přejděte na soubory cookies.

Jak využíváme shromážděné údaje?

Námi shromážděné údaje využíváme výhradně k účelům, s kterými jste souhlasili, včetně kontaktování Vaší osoby e-mailem nebo telefonicky, za účelem vyřízení Vašeho dotazu.

Jaká máte práva ohledně námi shromážděných osobních údajů?

Údaje shromážděné uvedeným způsobem uschováváme a zpracováváme v souladu s právními předpisy. Uživatelé mají právo na přístup k obsahu jejich údajů, možnost jejich oprav nebo právo souhlas kdykoliv zrušit. Za tímto účelem nás kontaktujte.

Bezpečnost a důvěrnost

Využíváme veškeré technické a organizační způsoby pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů a jejich ochrany před náhodným nebo účelovým zničením, náhodnou ztrátou, modifikací, neautorizovaným zpřístupněním nebo přístupem. Informace jsou uschovány a zpracovány na serverech s vysokým stupněm zabezpečení, se zachováním přiměřených bezpečnostních prostředků, které splňují podmínky polských zákonů.  

Chraňte Vaše osobní údaje před veřejným zpřístupněním prostřednictvím servisu. Veřejné zpřístupnění údajů následuje na Vaši vlastní odpovědnost.

 

Změny v rámci ochrany osobních údajů

Nabídka servisu se bude postupně rozšiřovat. Měnit se budou technologie, standardy, právní požadavky a požadavky spojené s vedením činnosti na internetu. Znamená to, že v budoucnu servis může zavádět modifikace v rámci ochrany osobních údajů. Používání servisu po jejich zavedení znamená souhlas s těmito změnami.

Závěrečná ustanovení

Používáním servisu automaticky souhlasíte s podmínkami určenými v rámci ochrany osobních údajů v servise.  

Naše kontaktní údaje

Dominik Kachel STOLARSTWO
34-331 Rychwałdek
ul. Drzewna 3, Polsko
Tel.  +48 667 279 470 
E-mail: info@meblekachel.pl

Soubory Cookies


Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou shromážďovány na Vašem prohlížeči. Obsahují sbírky informací, které jsou uloženy na Vašem počítači, když navštívíte servis. Následně, během každé další návštěvy, jsou odesílány zpět do servisu, z kterého byly staženy, nebo do jiného, který rozpozná soubor cookie. 

Soubory cookies jsou užitečné, protože umožňují rozpoznat zařízení uživatele během další návštěvy v servise. Chceme vědět, které kategorie navštěvujete častěji než ostatní, díky čemu můžeme pracovat na tom, aby naše nabídka a způsob její prezentace odpovídaly Vašim očekáváním. Právě Vy nám poskytujete informace o tom, jakým směrem se máme dál rozvíjet a jaké jsou Vaše požadavky.  

Soubory cookies žádným způsobem neničí ani nepoškozují systém na Vašem počítači, uložené soubory, ani účelově neovlivňují jeho výkon nebo funkčnost. Identifikace je neosobní, bezejmenná, jedná se pouze o údaje, týkající se způsobu používání servisu.  

Více informací ohledně souborů cookies najdete na stránce:ž nebo v sekci „Pomoc” na Vašem internetovém prohlížeči.  

Tato politika ohledně souborů cookies je nedílnou součástí Ochrany osobních údajů servisu.

Proč používáme soubory cookies

V rámci servisu jsou soubory cookies využívány za účelem:

 1. poskytování služeb;

 2. přizpůsobení obsahu servisu Vašim preferencím a optimalizace používání internetových stránek; tyto soubory umožňují zejména identifikaci Vašeho zařízení a vhodné zobrazení servisu, přizpůsobené Vašim individuálním potřebám;

 3. tvoření statistik, které pomohou pochopit, jakým způsobem uživatelé využívají servis, což umožní zlepšit jeho strukturu a obsah;

 4. zajištění bezpečnosti a spolehlivosti servisu.

Druhy používaných souborů cookies

V rámci servisu jsou používány dva základní druhy souborů cookies:

 1. dočasné – dočasné soubory, které jsou uschovány na Vašem koncovém zařízení po dobu do odhlášení, uzavření servisu nebo vypnutí programu (internetového prohlížeče); a

 2. trvalé – soubory uschované na Vašem koncovém zařízení po dobu uvedenou v parametrech těchto souborů do doby, než je odstraníte.

S ohledem na účely v rámci servisu používáme následující druhy souborů cookies:

 1. požadované soubory cookies – soubory nezbytné pro správné používání servisu a jeho funkcí. Shoda uživatele na používání těchto souborů cookies není požadována;

 2. soubory cookies výkonu – shromážďují informace ohledně způsobu používání servisu uživatelem, mj. nejčastěji navštěvovaných stránek a hlášení o výskytu chyb. Neshormážďují informace, které by identifikovaly uživatele. Jejich cílem je zlepšení funkčnosti servisu;

 3. soubory cookies funkčnosti – tyto soubory neumožňují, aby webové stránky pamatovaly volby, které (pokud jsou) provádí uživatel (název uživatele, jazyk nebo region), a poskytnou funkce přizpůsobené individuálním potřebám (pokud jsou tyto funkce dostupné). Například, webové stránky mohou sloužit k pamatování změn rozměru textu, písma a dalších. Informace setříděné v těchto souborech jsou anonymní a nesledují aktivitu uživatelů na jiných stránkách;

 4. soubory cookies reklamní – pomáhají doručovat reklamy odpovídající zájmům uživatelů. Mohou shromážďovat informace o zvycích při používání prohlížečů a přizpůsobit obsah reklamy zájmům uživatelů;

 5. soubory cookies statistické – slouží k výpočtu statistik, týkajících se servisu.

Informujeme, že kromě vlastních souborů cookies používáme také  soubory cookies vnější, umísťované našimi partnery prostřednictvím servisu, zejména pro reklamní a statistické účely.  

Soubory cookies, umísťované na Vašem koncovém zařízení prostřednictvím servisu, mohou být využívány také našimi partnery.

Správa souborů cookies

Zřejmě je Váš prohlížeč továrně konfigurován k souhlasu se všemi soubory cookies. 

Můžete však samostatně a kdykoliv změnit nastavení, týkající se souborů cookies tím, že určíte podmínky jejich uschování a získání přístupu pro soubory cookies k Vašemu koncovému zařízení. Změny nastavení, o nichž je řeč, můžete provést pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Tato nastavení mohou být změněna zejména tím způsobem, aby blokovaly automatickou obsluhu souborů v nastaveních internetového prohlížeče nebo pokaždé informovaly o jejich umístění na Vašem koncovém zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech obsluhy souborů cookies jsou dostupné v nastaveních softwaru (internetového prohlížeče). 

Pokud změny neprovedete, znamená to, že soubory cookies mohou být umísťovány a uschovány na Vašem koncovém zařízení, takže budeme uschovávat soubory cookies na Vašem koncovém zařízení a mít přístup k těmto souborům.  

Kromě toho, kdykoliv můžete odstranit soubory cookies při použití dostupných funkcí v internetovém prhlížeči, který používáte.  

Pozor, omezení používání souborů cookies může mít vliv na některé funkce dostupné v rámci našich webových stránek.   

. Tyto stránky používají soubory cookie čtěte víc   Souhlasím