pl cz

Reklamace a vrácení

§5 Reklamace

 

 1. Prodávající nese odpovědnost v rámci záruky za fyzické a právní vady prodávaného zboží v rozsahu uvedeném v čl. 556 a zákona ze dne 23.4.1964 Občanský zákoník (Sb. z r. 2014, pol. 121)

 2. Pokud jsou zjistěny vady zboží, má zákazník právo podat reklamaci ve lhůtě 2 (dvou) let od data doručení zboží. V tomto případě je zákazník povinen odeslat nebo doručit prodávajícímu reklamované zboží spolu s prodejním dokladem a popisem zjištěných vad. Reklamované zboží je nutné doručit nebo odeslat na adresu prodávajícího:Olzalogistic - Kachel Stolarstwo ; ul. PFB 2; 737-01 Český Těšín

 3. Za podmínek určených občanským zákoníkem zákazník může požadovat opravu zboží, výměnu zboží za zboží bez vad, snížení ceny zboží nebo může odstoupit od smlouvy. Prodávající se neprodleně, nejpozději během 14 dnů od data obdržení zásilky s reklamovaným zbožím, vyjádří k podané reklamaci a sdělí zákazníkovi další postup.

 4. Pokud je reklamace oprávněna, prodávající je povinen vyměnit vadné zboží za zboží bez vad, odstranit vadu nebo snížit cenu zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne uznání reklamace.

 5. V případě účinného odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit částku ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy s výhradou, že vrácení částky nenastane do momentu obdržení zboží zpět nebo doručení zákazníkem dokladu o jeho odeslání.

 6. Náklady spojené s doručením nebo odesláním reklamovaného zboží prodávající vrátí zákazníkovi po posouzení reklamace.

 

§6 Právo na odstoupení od smlouvy

 

 1. V souladu se zákonem ze dne 30.5.2014 o právech spotřebitelů má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o prodeji zboží koupeného u prodávajícího bez udání důvodu, formou podání příslušného písemného prohlášení ve lhůtě 14 dnů, počínaje dnem vydání zboží (tj. ode dne převzetí zboží spotřebitelem). Pro dodržení této lhůty stačí odeslání poštou písemného prohlášení před jejím uplynutím.

 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy tím, že předá prodávajícímu prohlášení o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může použít formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, který lze stáhnout na adrese www.kachelnabytek.cz.pl

 3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy je třeba odeslat na adresu: Dominik Kachel STOLARSTWO , 34-331 Rychwałdek ul. Drzewna 3.

 4. Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, ve kterém odstoupil od smlouvy. Pro dodržení této lhůty stačí odeslání zboží před jejím uplynutím.

 5. Vrácení zboží je třeba provést na adresu prodávajícího: Dominik Kachel STOLARSTWO, 34-331 Rychwałdek ul. Drzewna 3. Vrácené zboží musí být v nezměněném stavu. Prodávající potvrdí zákazníkovi vrácení služby.

 6. Prodávající ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli všechny jím provedené platby, včetně nejlevnější, prodávajícím nabízené ceny doručení zboží, přičemž vrácení částky nenastane do momentu obdržení zboží zpět nebo doručení spotřebitelem dokladu o jeho odeslání.

 7. Prodávající provede vrácení platby při použití stejného způsobu platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel nebude souhlasit s jiným způsobem vrácení, který není spojen s jeho dalšími náklady.

 8. Spotřebitel hradí náklady vrácení zboží prodávajícímu.

 9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku spotřebiteli nepřísluší ohledně smluv uvedených v čl. 38 zákona ze dne 30.5.2014 o právech spotřebitelů, zejména smluv:

 1. kde předmětem služby je věc rychle se kazící nebo s krátkou lhůtou spotřeby;

 2. kde předmětem služby je věc doručena v zapečetěném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po doručení;

 3. kde předmětem služby jsou věci, které po doručení, s ohledem na jejich charakter, zůstanou nerozlučně spojené s jinými věcmi;

 4. uzavřené cestou veřejné aukce;

 5. kde předmětem služby je věc neprefabrikovaná, vyrobena dle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; 

. Tyto stránky používají soubory cookie čtěte víc   Souhlasím